read
write
members
about
account

 

datedatememberrandomsearch

July 9, 2008
ELEVATOR VS STAIRS PART 2

hindi ko naman pinagsisisihan ang desisyon ko na maghagdan na lang. hindi pa.

3rd floor: medyo napapagod na ko. pero napagdesisyunan ko na ito. at dapat tapusin ko ang sinimulan ko.

4th floor: pagod na ako. mali nga kaya ang naging desisyon ko? hindi maaari...

at muli, namataan ko ang elevator. pangalawang pagkakataon? maaari. pero sobrang laki pa rin ng posibilidad na wala pa ring pwesto dito para sa akin. anong gagawin ko? ipagpapatuloy ko pa ba ang mahirap at matarik na daan paakyat ng hagdan? o maghihintay ba ako sa elevator ng walang katiyakan?