read
write
members
about
account

 

datedatememberrandomsearch

March 1, 2012
Ishka Mar,

Shka var hor, pa lartra va pubbit, ena var ka laiene. Mishka, var pa shorka va empere reine, par va breike va lar. 

Qua ka naieshei, lerte pa shtoma va karakae, ente larga oppenvoruspred. 

Var meisha (meishe Mar), Te var peppet te heggenswel, peppet te feltingwel, pe peppet Te kelt. Ryista?

Leppet en felting, pe karaka pe meshe.

Orba pe keltingswell pa florbit! Pa florbit, pe feltingwel; pe feltingwel pe “korgate laiene.” Pa lartra va pubbt, Mishka, va pa shorka aga. Eska shtoma.

“Qua ka meishe, qua ka te kelt.” Te var pitta te oppenvoruspred, ishka Mar.

— Ve